UMWIHERERO UTANGIRA UMWAKA MU ISEMIN ARI NTO YA RWESERO

Wednesday ,10-02-2016

Mube abanyampuhwe nk'uko so ari umunyampuhwe” (Lk6,36-38). Iyo ni yo nsanganyamatsiko yaranze iminsi ine abaseminari bamaze mu mwiherero utangiza umwaka w’amashuri wa 2016.

 Ku itariki ya gatatu Gashyantare uyu mwaka wa 2016, mu Iseminari Nto ya Rwesero, abaseminari babifashijwemo na Padiri SAFARI Viateur akaba n’umunyamabanga  wa Diyosezi ya Byumba (chancelier), yahaye abaseminari umwiherero ufite iyi nsanganyamatsiko “Mube abanyampuhwe nk’uko so ari umunyampuhwe” (Lk6,36-38)

 

Yabanje kubasobanurira icyo ijambo “impuhwe” rivuga, ko rijyana n’urukundo n’ubugwaneza.

Mu gusesengura, yifashishije ikilatini ati “misericodia” ni ijambo rigizwe n’amagambo abiri ari yo “cordis= le coeur= umutima” na “miseria=peine akababaro”. Akomeza avuga ibiranga umunyampuhwe ati: “ Ni ukwamamaza ukuri, gusenga no gusabana imbabazi, kurangwa n’impuhwe cyane cyane tuzigirira abakene”.

 

Mu gushimangira umugenzo mwiza w’impuhwe, yabibukije ibyo Pawulo Mutagatifu abwira Abanyakorinti ati: “ Urukundo rurihangana, ntirwikuririza, ntirurondera akari akarwo, ntirugira ishyari, ntacyo rukora kidahwitse, ntirugira inzika, ……” (1Kor 13,4-13).

 

Ku munsi wakurikiyeho habaye inyigisho y’ibikorwa mbonezamana ati: “ Ibyo bigaragazwa no kugira inama ababikeneye, gusabira abantu (abazima n’abapfuye), kwihanganira abatubangamiye, tukirinda natwe kubabangamira, kubabarira abaducumuyeho, guhoza abababaye no kubabarira abanyabyaha”.

Yakomeje kandi abigisha ibikorwa mbonezabupfura ko ari ukugaburira abashonji, gushyingura abapfuye, gusura abarwayi, gusura imfungwa, gucumbikira abagenzi no kwambika abambaye ubusa.

Byongeye kandi, yavuze ko bagenzi bacu bakeneye kugirirwa impuhwe. Ibi rero umuntu abigeraho iyo yegereye umukeneyeho ubufasha maze akamufasha. Ikindi ni ukwinjira mu kibazo cy’uwo muntu ubabaye maze ukemera kubabarana na we.

Yasoje abagira inama mu bibazo bibajije muri ubu buryo:

  1. Ese ni iki cyanzanye hano ? ( Mu Iseminari)
  2. Uruhare rwanjye ni uruhe  mu gufasha Imana kungira uwo nifuza kuzaba we ? 

Muri rusange umwiherero wasojwe ku cyumweru tariki ya 07 Gashyatare 2016 usozwa n’Igitambo cya Missa cyatuwe na Padiri SAFARI Viateur akikijwe na Padiri Paul GAHUTU umuyobozi wa Seminari Nto ya Rwesero na Padiri Bonaventure NIBISHAKA ushinzwe imyitwarire y’abaseminari.  Akaba yarasoje abagira inama z’uburyo bazitwara neza muri uyu mwaka baharanira kwiyegereza impuhwe z’Imana no kwitabira umurimo wo kwiga neza kugira ngo bizabageze ku ntego yo gutsinda neza. 

 

   

Ibikorwa Biteganyijwe

Apr 06
Départ en vacances

From 06-04-19 to 06-04-19

Mar 18
Période des examens

From 18-03-19 to 18-03-19