UMUVUGO IHANGA RIHANGAJE

Tuesday ,12-05-2015

1. Nteruye nizihiwe n’impundu

    Mpanitse mpimbira urugo rwacu

    Uru rugo rwacu ruzira irungu

    Rurimo abenge n’abanyabwenge

 

5. Uru rugo rwacu ndimo mbabwira

    Rukoze icyanya cy’abatugenga

    Rufite intangiriro mu Rwanda

    Rukaba mu mfura z’amashuri,

    Yageze i Rwanda muri rubanda

 

10. Iyi Seminari ndimo mbabwira

      Ni igicumbi gicura ituze

      Ni uruhanga rugaba ituze

      Ni uruhanga ruyaga neza

      Ni umutungo utagira uko usa

15. Utura utanga mu bawutunze

      Mu bawutunze batajijisha

     Yareze benshi bagize u Rwanda

      Yareze benshi baremye u Rwanda

      Iba n’ubukombe iyo mu mahanga

20. Iba n’ikirangirire imahanga

       Kuko ubuhanga igabana ituze

       Buhora iteka bugaba intyoza

       Igihe yashingwaga jye mbabwira

       Yashyizwe ahantu hazira ishyanga

25. Inashyirwa ahantu hahora amazi

      Muhazi hepfo ihorana ituze

      Ihorana ituze igaba amatungo

     Ariyo matungo yo kudutunga

       Ni isamake isana abagenzi

30. Isana abagenzi basuhuje

       Igasiba icyuho cy’abadasonza

       Kebuka urebe hirya hino

       Haba ibishanga bibamo imyaka

       Bibamo intoki zivamo vino,

35. Amafi mu byuzi agahora atuje

       Ngo hato n’ejo isari itatwica

 

      Urugo rutuje rufite byose

      Rufite BENZI ihiga amatungo

      Na FIRIZONI ikamwa umuhondo

40. Ngo abarutuye tugire itoto

 

       Rwesero yacu izira umunabi

       Ifite abahanga mu byo guhimba

       Ifite abahanga muri Siyansi

       Amashami yayo ashamitse inshoza

45. Agaba abahanga nka Salomoni

 

     Ku mutwe wayo hari Intore

     Abarezi bacu baduha inama

    Abarezi beza bagaba intyoza

    Abarerwa natwe tuzira irungu

 

50. Rwesero sumo igaba sebuhanga

      Urema abapadiri babikunze

      Ukarema abungeri b’Uwahanze

      Koko uri igicumbi gicura ituze

     Ukaba igicumbi cy’umuco shenge

 

     Rwesero nziza tetero ryacu

     Rwesero sumo igaba siyansi

     Rwesero utatse ituro nyaryo

     Rwesero simbi yera dede

     Rwesero simbi nacutse ndeba

     Rwesero nziza narezwe mbwirwa

     Rwesero shenge uratangaje.

 

 

Ibikorwa Biteganyijwe

Apr 06
Départ en vacances

From 06-04-19 to 06-04-19

Mar 18
Période des examens

From 18-03-19 to 18-03-19