Kwinjira muri konti yawe

Fungura Konti yawe

Ijambo ry'ikaze

Bavandimwe nshuti za Seminari nto ya RWESERO, abaharerewe, abaharererwa n'ababyeyi baharerera, uru rubuga nkoranyambaga ni mwe rukinguriwe.
Mu kurukingura, ndazirikana inama nziza duhora tugirwa n'Umushumba wa Diyosezi yacu, Nyiricyubahiro Musenyeri Serviliyani NZAKAMWITA, zidufasha kwiyubaka mu burere bunoze butangirwa mu Iseminari yacu, kandi ni n'amahirwe kuko na we ubwe yaharerewe kandi akahaba n'umurezi. Izo nama zikenewe gusangirwa, inararibonye zacu zikatugira inama zubaka binyuze kuri uru rubuga nkoranyambaga.

Announcements